Zaznacz stronę

Pełna kontrola

Moduł rozliczeń zapewnia pełną kontrolę nad finansami ośrodka.

 

Więcej

Loty

Zobacz jak proste może być prowadzenie ewidencji lotów.

 

Więcej

Rezerwacje

Zaawansowany system rezerwacji pozwala bardziej efektywnie wykorzystać samoloty.

 

Więcej

Użytkownicy

Zarządzaj bazą danych swoich klientów.

 

Więcej

Loty

Chronometraż – ewidencja lotów wykonanych w ośrodku.

Rozliczenia

Pełna kontrola nad finansami ośrodka poprzez efektywne zarządzanie kontami rozliczeniowymi użytkowników.

Statystyki

Statystyki lotów w ujęciu rocznym, miesięcznym, tygodniowym ułatwiają zarządzanie ośrodkiem.

Rezerwacje

Rozbudowany system rezerwacyjny. Automatyczny wybór samolotu.

Klienci

Doskonała komunikacja z Klientami!

Zarządzanie cennikiem

System umożliwia skonfigurowanie rozbudowanego cennika za loty i inne usługi (np. składki miesięczne).

l

Zlecenia na loty

Moduł automatycznej generacji zleceń na loty zintegrowany z systemem rezerwacyjnym.

Wydruki

Wydruki dokumentów i zestawień zgodne z szablonami zatwierdzonymi w Ośrodku.

CAMO

Integracja z naszym systemem CAMO-Tool!

Zapoznaj się z systemem ATOM

ATO-Management – nowoczesna i intuicyjna aplikacja ułatwia pilotom i uczniom śledzenie swoich nalotów, na bieżąco regulowanie swoich zobowiązań finansowych, umawianie się na loty przy użyciu zaawansowanego systemu rezerwacyjnego.

DEMO

Chronometraż

R

Ewidencja lotów wykonanych w ośrodku.

R

Eksport chronometrażu do pliku pdf.

R

Szybkie wyszukiwanie lotów po dacie, rodzaju statku powietrznego, znakach rejestracyjnych, imieniu nazwisku pilota oraz instruktora.

R

Uczeń lub pilot licencjonowany ma dostęp do historii swoich lotów.

R

Naliczanie opłat – system automatycznie nalicza opłaty za wykonane loty zgodnie z konfigurowalnym cennikiem.

Zarządzanie kontami rozliczeniowymi użytkowników

ATOM pomaga usprawnić naliczanie należności za loty i inne usługi.

Szybkie wyszukiwanie tych klientów, którzy zalegają z opłatami na poszczególnych subkontach.

P

Równie łatwo można prześledzić historię obciążeń/wpłat konta klienta oraz dodać wpłatę lub obciążenie.

Moduł rozliczeń znacząco ułatwia zarządzanie pieniędzmi ośrodka i daje pełny obraz jego sytuacji finansowej.

CAMO

CAMO-Tool to zintegrowana z ATOMem aplikacja wspomagająca działanie organizacji CAMO.

i

PDT wypełniany on-line z możliwością drukowania wg. wzoru obowiązującego w organizacji CAMO.

Ewidencja statków powietrznych, silników, komponentów i części oraz ich nalotu i okresów międzyremontowych.

Zarządzanie dyrektywami (AD) i biuletynami serwisowymi (SB).

Miesięcznie

System automatycznie generuje miesięczne statystyki lotów poszczególnych samolotów

Loty w miesiącu

System automatycznie generuje statystyki lotów wszystkich samolotów w poszczególne dni miesiąca.

Dni tygodnia

System automatycznie generuje statystyki godzin wylatanych w poszczególne dni tygodnia w ujęciu rocznym.

Loty rocznie

System automatycznie generuje statystyki godzin wylatanych na poszczególnych statkach powietrznych w ciągu roku.

Rezerwacje statków powietrznych

Rozbudowany system rezerwacyjny

On-line

Podgląd dostępności samolotów, symulatorów, pilotów, uczniów w kalendarzu aktualizowanym w czasie rzeczywistym.

Zadowoleni klienci

Ułatwiona komunikacja z klientami, którzy na bieżąco mogą śledzić dostępność terminów.

Inteligentny dobór samolotu

System automatycznie wybiera samolot, tak aby zminimalizować ryzyko przestojów kilku maszyn jednocześnie na pracach okresowych.

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia e-mail lub sms o utworzeniu, zmianach, akceptacji, usunięciu rezerwacji.

Lista główna i rezerwowa

Możliwość zapisania się na liście rezerwowej w przypadku braku wolnego terminu.

Stan konta i uprawnień

System sprawdza stan płatności ucznia/pilota i ważność wymaganych uprawnień lotniczych oraz badań lekarskich.

Użytkownicy

Dane podstawowe

Zarządzanie danymi podstawowymi takimi jak imię, nazwisko, dane kontaktowe klienta.

e

Loty

Historia lotów ucznia/pilota lub instruktora. Szybkie wyszukiwanie. Listę lotów można wygenerować w formie pliku pdf.

Rozliczenia

System automatycznie nalicza należności za loty i inne usługi. Zarówno klient i administrator mają dostęp do historii obciążeń oraz wpłat.

Role użytkownika

Zarządzanie rolami użytkownika w systemie. Administrator może przypisać użytkownikowi jedną lub wiele ról (np. uczeń, instruktor, szef wyszkolenia,…).

Uprawnienia lotnicze

Zarządzanie ważnością licencji, uprawnień lotniczych oraz badań lotniczo-lekarskich.

Profil instruktora

Administrator może skonfigurować na których statkach powietrznych instruktor może szkolić, ma to znaczenie w module rezerwacji.

Zarządzanie cennikiem

System umożliwia skonfigurowanie rozbudowanego cennika za loty i inne usługi (np. składki miesięczne).

R

Zróżnicowane ceny

Ceny za loty mogą być różnicowane ze względu na statek powietrzny, rodzaj szkolenia, dzień tygodnia, godzinę dnia, przynależność pilota/ucznia do stowarzyszenia.

R

Wiele kont rozliczeniowych

Administrator systemu może zdefiniować dowolną liczbę kont rozliczeniowych, np. loty, teoria, składki…

R

Automatyczne naliczanie należności

ATOM automatycznie nalicza należności wg. odpowiedniej taryfy dobranej do lotu wprowadzonego do systemu.

Zostań naszym Klientem

Abonament

System ATOM udostępniamy na zasadzie abonamentu.

SaaS (Software as a Service)

System działa na naszych serwerach i nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.

Kontakt

Telefon: 607 645 770
E-mail: atom@ato-management.eu